top of page

ህግ አውጪ

የሕግ አውጭው ሊቀመንበር ስለ PTSA አሳሳቢ ጉዳዮች እና የሕግ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ግቦች እና ግቦች አባሎቻችንን፣ የማህበረሰብ አባላትን እና የተመረጡ ባለስልጣናትን የማስተማር ኃላፊነት አለበት። በተጨማሪም፣ ወንበሩ ማርቪስታ PTSAን በዋሽንግተን ስቴት PTA አመታዊ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ይወክላል።

የሕግ አውጪውን ሊቀመንበር ያግኙ

ይህ እርስዎ ሊሆኑ ይችላሉ!
ቦታ ይገኛል። ከላይ ያለውን አዶ ጠቅ በማድረግ ያግኙን.

bottom of page